Ernst Bohlmeijer is professor Mental Health Promotion aan de Universiteit Twente

Elke zorgverlener zou zichzelf de vragen kunnen stellen: 'hoe zou ik benaderd willen worden als ik hier behandeld wordt'

""

Ernst Bohlmeijer is hoogleraar Mental Health Promotion. Zijn onderzoek richt zich primair technologische en sociale interventies die bijdragen aan positieve geestelijke gezondheid en een persoonsgerichte benadering in de zorg. Daarvoor doet hij o.a. onderzoek naar positieve en narratieve psychologie, mindfulness, acceptance and commitment therapy en autobiografische reflectie. Recent schreef hij samen met Gerben Westerhof het boek Psychologie van de levenskunst. In 2012 hield hij zijn oratie met als titel: Eudaimonia, voer voor psychologen; pleidooi voor een heroriëntatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Ernst legt uit: "Eigenheid, levensvreugde, het hebben van betekenisvolle activiteiten en de ervaring van verbondenheid zijn de ingrediënten van een gelukkig leven. Daarvoor hebben we een omgeving nodig waarin we aangesproken worden op onze kwaliteiten en zelfstandigheid, waarin we op compassie kunnen rekenen en een omgeving waarin we ons verhaal kunnen doen en een positieve sfeer aanwezig is.

Deze behoeftes verdwijnen niet wanneer een mens over de drempel van een zorginstelling gaat. Maar wanneer je in een zorginstelling komt, is een positief en persoonlijk klimaat soms ver te zoeken. Een mens wordt patiënt met klachten die moet passen in protocollen en drukke tijdschema’s.

Dat moet en kan beter. Ik ben ervan overtuigd dat geld niet de grootste belemmering is om de menselijke maat in de zorg terug te brengen. Het begint met een nieuwe positieve visie op gezondheid en op professionele identiteit. Het begint met de vraag welke waarden je als medewerker en organisatie belangrijk vindt." 

Meer informatie

Professor Mental Health Promotion