Prof. Dr. Hans Becker (Humanitas Rotterdam)

Als je er niet gelukkig van wordt, waarom zou je het dan doen?

"Zielige mensen bestaan niet"

'Inspirator, zorgondernemer en spreker' staat op het kaartje van Hans Becker. Na kennis genomen te hebben van zijn werk, zou je daar misschien een titel aan toe willen voegen: geluksdictator.

Als er iemand is die met veel economisch succes, en met behoud van de menselijke maat, geluk centraal heeft gezet in de zorgsector, dan is het Hans Becker wel. Hans heeft een bijzonder sterke visie als het gaat om zorg, met name de zorg voor ouderen. Het gaat volgens Becker niet om zorg, het gaat om welbevinden. "Als je er niet gelukkig van wordt, waarom zou je het dan doen?"

Hij zou nooit eisen van mensen om gelukkig te zijn, maar hij verwacht wel van alle medewerkers, (mede)bewoners en mantelzorgers van Humanitas Rotterdam dat zij het welbevinden van bewoners faciliteren en stimuleren.

Volgens die visie heeft Becker Humanitas Rotterdam kunnen ontwikkelen tot de tempel van welzijn en geluk die het nu is. De visie komt terug in de vormgeving en aankleding van de gebouwen, bijvoorbeeld eigen levensloop bestendige woningen voor iedereen (koop- en huurwoningen), door lekker en goedkoop eten te serveren in grote restaurants, door gezellig en huiselijk aangeklede gangen met objecten uit het verleden en de absolute afwezigheid van 'witte jassen'.

Maar dat is niet alles. Becker introduceerde ook de vier culturele sturingsprincipes aan de hand waarvan autonomie, eigen kracht en welbevinden nog beter gerespecteerd, gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Het zijn principes die veel overeenstemming hebben met wat de Geluksacademie meetbaar maakt in de Menselijke Maat, namelijk:

  1. Eigen regie;
  2. Ja-cultuur;
  3. Use-it-or-lose-it en
  4. Extended family.

Zorgondernemer, spreker en levenskunstenaar