Menselijke Maat in de Wmo

Hoe mooi zou het zijn als gemeenten, onder de nieuwe Wmo, de hulpaanbieders kunnen sturen op verbetering van geboekte resultaten? Prachtig, nietwaar? Resultaten die geboekt zijn in de levens van kwetsbare inwoners. Dat kwetsbare mensen, ondanks gezondheidsklachten, toch een prettig leven leiden en meedoen. Want dat is waar de Wmo over gaat: over de menselijke maat als zorg en ondersteuning nodig is.

Stel je voor dat zorgaanbieders kunnen laten zien in welke mate hun cliënten zelfredzamer en eigen krachtiger zijn geworden en in welke mate zij het gevoel hebben weer mee te doen. Stel dat zorgaanbieders kunnen laten zien hoe zij zich hierop verbeteren. Dan geven gemeenten samen met aanbieders inhoudelijk vorm en richting aan de transformatie in een gemeenschappelijke taal.

Met die visie heeft de gemeente Almelo namens de Twentse gemeenten een dergelijke organisatiescan laten ontwikkelen door projectbureau Geluksacademie (Arcon). Autonomie, competentie en sociale betrokkenheid zijn wetenschappelijk beschreven als menselijke basisbehoeften voor welbevinden en blijken prima meetbaar. De Geluksacademie verwerkt deze waarden in een instrument dat heel toepasselijk Menselijke Maat wordt genoemd.

In een kleine interdisciplinaire projectgroep werkt oud-TNO’er Marijke Burghoorn samen met Gerben Westerhof (UT) en bestuurskundigen van de Geluksacademie aan Menselijke Maat. Eind 2014 is de ontwikkelfase voorbij en is Menselijke Maat getoetst in de praktijk. De Universiteit Twente onderzocht de validiteit en betrouwbaarheid tijdens deze pilotfase. De eerste indruk is dat de Menselijke Maat goed meet wat we willen weten. De UT beschrijft ook het wetenschappelijke fundament voor de audit.

Marijke Burghoorn vertelt: "nadat ik mij meer in de materie van Menselijke Maat verdiept had, werd ik razend enthousiast! Eindelijk een audit die tot serieuze verbetering voor het leven van cliënten kan leiden, dacht ik. Tegelijk blijken mensen die lekkerder in hun vel zitten minder zorg nodig te hebben. Daarom deel ik met veel enthousiasme mijn kennis en ervaring, die ik in mijn jaren bij TNO Management Consultants als lead-auditor HKZ en trainer kwaliteitsmanagement heb opgedaan".

Meer informatie