Wat is Menselijke Maat?

Werken volgens de menselijke maat in de zorg is inzetten op autonomie, eigen kracht, verbondenheid en welbevinden van zorgvragers. De zorgsector is traditioneel ingericht naar het medische model. Zorgaanbieders worden doorgaans afgerekend op aantallen behandelingen en de technische kwaliteit daarvan. Langzaam lijkt de mammoettanker te willen keren en wordt het begrip ‘kwaliteit van leven’ ook op een minder technische manier ingevuld. Menselijke Maat is een katalysator voor deze cultuuromslag van klacht naar kracht. Het is een organisatiescan voor hulporganisaties in de Wmo- en of Jeugdwet en een resultaatmeting voor zorginkopers van zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten.

Wat meet de Menselijke Maat?

De Menselijke Maat meet de mate waarin de psychologische basisbehoefte aan:

  1. autonomie
  2. competentie
  3. verbondenheid

tot de kern van de zorgverlening zijn doorgedrongen. De Menselijke Maat meet dit op het niveau van cliënten (via zes vragensetjes van in totaal 18 vragen) en met een organisatiescan bij zorgverleners, management en bestuur. Bij de organisatiescan wordt gekeken naar naar de mate waarin tegemoet wordt gekomen aan de basisbehoeften in de visie, uitvoering, cliëntdossiers en cliëntevaluaties van uitvoerenden en de organisatie.

Hoe meet de Menselijke Maat?

De audit bestaat uit een mix van onderzoeksinstrumenten: observaties, interviews en wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.  

Lees verder: