Korte training: van klacht naar kracht

Van klacht naar kracht

Eigen kracht / autonomie / welbevinden

Met geluksgericht werken focus je op de mooie dingen uit het leven van een cliënt. Gesprekken gaan dan niet meer over klachten, maar over veerkracht. Dat doet een mens goed! En het werk wordt er ook nog  aangenamer door.

Trots - glimlach

Maar... er is ook een kritische noot. Want, welke ruimte hebben professionals in hun dagelijkse werk om minder met klachten en meer met floreren van cliënten bezig te zijn? Meer dan je denkt. Juist in de alledaagse gesprekjes tijdens de verzorging, verpleging of begeleiding komt geluksgericht werken prima van pas.

In enkele dagdelen, telkens tegen de achtergrond van de positieve psychologie en de nieuwste wettelijke kaders (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet), leg je een goede basis voor nieuwe manieren om cliënten te benaderen. Gelukspotjes, het levensvragenspel, oplossingsgericht werken, terugschalen, van klacht naar kracht, sterke kanten en 'gewoon regelen'. Mogelijkheden te over voor goede gesprekken.

De ervaringen van deelnemers zijn ronduit positief. Zo hebben zij hun cliënten op een andere manier leren kennen en zijn ze ook niet bang om een (zorg)stapje terug te zetten wanneer een cliënt zienderogen lekkerder in zijn vel zit.

Meer informatie