Wat doen we

Medewerkers van de Geluksacademie

  • voeren wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek
  • ontwikkelen de Menselijke Maat
  • pleiten voor selectieve zorginkoop in de langdurige zorg
  • verzorgen lezingen, workshops en brainstormsessies
  • verzorgen trainingen en interim management- en advies trajecten over geluksgericht werken
  • schrijven (wetenschappelijke) publicaties en boeken met thema's als eigen kracht en positieve interventies
  • netwerken in de zorgsector met VWS, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en -kantoren en gemeenten
Meer informatie