Visie en missie Geluksacademie

Visie

Wij denken dat alle zorg en ondersteuning een merkbaar verschil moet maken in het leven van de cliënt. Merkbaar betekent ook meetbaar en meetbaar betekent stuurbaar. De Geluksacademie wil de komende vijf jaar een positief verschil maken in de zorgsector:

  1. welbevinden wordt het eerste uitgangspunt binnen zorg en welzijn,
  2. zodat het welbevinden van patiënten en uitvoerenden stijgt,
  3. de zorgvraag daardoor daalt en
  4. de zorgkosten lager zullen uitvallen.

Missie

De Geluksacademie wil haar kernwaarden autonomie, eigen kracht en welbevinden direct vertalen naar de praktijk van zorgverleners en zorginkopers. Dat doen wij door de ontwikkeling en implementatie van De Menselijke Maat. In het verlengde hiervan werkt de Geluksacademie samen met vertrouwde partners aan scholing, methodiekontwikkeling en effectiviteitsonderzoek met betrekking tot het geluksgericht werken.