Autonomie

Mensen die zorg ontvangen worden soms geleefd, maar ook in een afhankelijkssituatie kan iemand autonoom handelen. Wij baseren dit uitgangspunt op de Self-Determination Theory. Het is de kunst van zorginstellingen en zorgverleners om bewoners, cliënten en patiënten in hun eigenheid te erkennen en naar mogelijkheden te zoeken om mensen autonome keuzes te kunnen laten maken en het leiden van een autonoom leven te faciliteren.
 

Een autonoom leven houdt in:

  • zicht hebben op persoonlijke waarden en overtuigingen en
  • kunnen handelen in overeenstemming met de eigen waarden en overtuigingen.

Zorgverleners kunnen de autonomie van cliënten respecteren en bevorderen door:

  • persoonlijke waarden en overtuigingen van cliënten achterhalen;
  • de zorg, de leefomgeving en de dag-invulling af te stemmen op persoonlijke waarden overtuigingen  en liefhebberijen van cliënten en
  • relevante informatie en zinvolle overwegingen aandragen, opdat de cliënt kan bepalen of de betreffende interventie of (zorg)optie belangrijk of waardevol voor hem/haar is.