Welbevinden

“Als hij maar gelukkig is.” Dit is een veel voorkomend antwoord op de vraag wat ouders voor hun kinderen wensen. Gelukkig worden staat in onze samenleving voor bijna iedereen op nummer één. Gezondheid, een partner of gezin en de juiste baan of inkomen zijn van minder groot belang dan het gevoel gelukkig te zijn.

Een ander woord voor geluk is welbevinden. Om te kunnen sturen op geluk, is het dus belangrijk om te weten welke factoren van invloed zijn op ons welbevinden.

De geluksacademie baseert zich direct op de Self-Determination Theory, maar neemt meerdere bronnen in ogenschouw bij de ontwikkeling van de Menselijke Maat. De factoren die bepalend zijn voor het welbevinden van mensen zijn door verschillende denkers gedefinieerd. Carol Ryff heeft de verschillende (psychologische) theorieën naast elkaar gelegd en is uiteindelijk tot zes dimensies van welbevinden gekomen (Ryff & Singer, 1989; 2006). In de uitklap staan deze dimensies beschreven.

Bij het implementeren van de Menselijke Maat zal de context van de zorgpraktijk uitgangspunt zijn voor verdere training en/of advies ter bevordering van het geluksgericht werken.

Meer informatie